Dzień dobry,W naszej firmie Pharmabest Sp. z o. o. nieustająco dążymy do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które nam przekazujesz. Zależy nam również, aby informacje dotyczące sposobu, w jaki je wykorzystujemy i przetwarzamy były dla Ciebie jasne i zrozumiałe.


Dlatego też wprowadzamy nową politykę prywatności, która spełnia oba te założenia, a jednocześnie realizuje wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


Nowa Polityka prywatności będzie obowiązywała w pełni od dnia 25 maja 2018 r. Możesz już teraz zapoznać się z jej treścią [tutaj], do czego serdecznie Cię zachęcamy.


RODO: Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r.Pozdrawiamy,
Zespół Pharmabest sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PHARMABEST SP.Z O.O.

 

 

Informacje ogólne

 

Pharmabest Sp. z o.o., będąca właścicielem strony internetowej www.pharmabest.pl za nadrzędny cel stawia sobie zapewnienie ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o ochronie danych osobowych”), a także Ustawie z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne („Prawo telekomunikacyjne”).

 

Korzystając z naszych usług (dalej łącznie „Usługi”, lub z osobna „Usługa”) czyli usług serwisu pharmabest.pl (dalej „Serwis”), powierzasz nam swoje informacje. W ramach poszczególnych Usług zdarza się również, że informacje te powierzasz również stronom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług oraz naszym zaufanym partnerom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych (dalej „Zaufani Partnerzy”).

 

Polityka prywatności służy wyjaśnieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje mają istotne znaczenie, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

 

 

Kto jest administratorem danych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pharmabest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Rumiana 31A, 02-956 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000380585, posiadająca NIP 951-233-58-08, REGON 142698306, adres biura do korespondencji: ul. Rumiana 31A, 02-956 Warszawa (dalej „Administrator”).

 

 

Zaufani Partnerzy

 

Zaufanymi Partnerami Administratora są Google, Facebook, Instagram.

 

 

Jakie dane przetwarzamy?

 

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane tak w procesie rejestracji, jak i na dalszych etapach użytkowania Serwisu, w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr PESEL, nr dowodu osobistego. Są to dane, które Nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach, czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Podczas rejestracji możesz również wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w postaci adresu e-mail przez Google poprzez umieszczenie swojego adresu na liście klientów Adwords. Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych Usługach może się różnić – informacje w tym zakresie możesz zawsze znaleźć w swoim panelu administracyjnym, jak również możesz o to zawsze zapytać naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

 

 

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe

 

Dla ułatwienia szybkiego i prostego kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

 

Adres korespondencyjny: Pharmabest sp. z o.o., ul. Rumiana 31A, 02-956 Warszawa, e-mail:

iodo@pharmabest.pl

 

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

 

a) w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojej zgody lub Twojego zapytania ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);

b) w celu zawarcia umowy sprzedaży produktów na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celu wykonania zapisów umowy, w tym obsługi reklamacji i obsługi posprzedażowej na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego zapytania ofertowego do Twoich potrzeb;

e) w celu optymalizacji naszych Usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO);

f) w celu marketingu bezpośredniego, w tym analizy archiwalnych kampanii reklamowych,

g) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

Czy istnieje wymóg podania danych?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

 

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

 

W zakresie niezbędnym do realizacji na Twoją rzecz Usług,  Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. /przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora/, jak również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 

a) prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

b) prawo żądania sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 

f) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej Usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia Usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej). Administrator usunie dane osobowe w terminie 10 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

 

Informacja o plikach”cookies”

 

Administrator informuje, iż korzysta z plików „cookies“.

 

Pliki „cookies“ wykorzystywane są w następujących celach:

 

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

Administrator wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki „cookies“ przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

Administrator informuje, iż oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików „cookies“. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików „cookie“, akceptowania tylko niektórych rodzajów, albo informowania Użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki „cookie“, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików „cookie“ różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Zablokowanie wszystkich plików „cookie“ może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

 

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.plyouronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 

Informujemy, że na stronie internetowej www.pharmabest.pl zostały zamieszczone linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików „cookies” i nie ponosi za nie odpowiedzialności.