Dzień dobry,W naszej firmie Pharmabest Sp. z o. o. nieustająco dążymy do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które nam przekazujesz. Zależy nam również, aby informacje dotyczące sposobu, w jaki je wykorzystujemy i przetwarzamy były dla Ciebie jasne i zrozumiałe.


Dlatego też wprowadzamy nową politykę prywatności, która spełnia oba te założenia, a jednocześnie realizuje wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


Nowa Polityka prywatności będzie obowiązywała w pełni od dnia 25 maja 2018 r. Możesz już teraz zapoznać się z jej treścią [tutaj], do czego serdecznie Cię zachęcamy.


RODO: Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r.Pozdrawiamy,
Zespół Pharmabest sp. z o.o.

LoGGic® – zastosowanie u niemowląt (również u wcześniaków)

Lactobacillus rhamnosus GG u wcześniaków

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 zmniejsza dolegliwości związane z zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego u wcześniaków, objawiające się płaczem i rozdrażnieniem (np. związane z kolką).

22. Partty A. i wsp. J Pediatr. 2013 Nov;163(5): 1272-7277

 

 

Rodzaj badania: badanie randomizowane, kontrolowane placebo, analiza ITT.

 

Badani: 94 wcześniaków, urodzonych w 32-36 tygodniu ciąży i wadze urodzeniowej >1500 g.

 

Czas trwania: 2 miesiące, follow up 1 rok.

 

Interwencja:

 • LGG w dawce 1×109 jtk. na dobę przez 1 miesiąc życia, następnie LGG 2×109 jtk. na dobę przez 2 miesiąc życia,
 • mieszanina prebiotyków,
 • placebo

 

Metody: obserwacja niemowląt przez 1 rok. Niemowlęta skategoryzowano w oparciu o nasilenie płaczu i rozdrażnienia w pierwszych 2 miesiącach życia, a ich florę jelitową badano metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (n=66) oraz ilościowo reakcją łańcuchową polimerazy (n=63).

 

Wyniki:

 • w sumie 27 z 94 niemowląt (29%) sklasyfikowano jako intensywnie płaczące, znacząco mniej często w grupie stosującej prebiotyki i probiotyki niż w grupie placebo (odpowiednio 19% vs 19% vs 47%; P=0,02),
 • grupa placebo miała większy odsetek występowania bakterii z grupy Clostridium histolyticum w kale niż grupa probiotyczna (odpowiednio 13,9% vs 8,9%; P=0,05),
 • w żadnym przypadku nie stwierdzono działań niepożądanych.

 

Wnioski: wczesna suplementacja prebiotyczna i probiotyczna może łagodzić objawy związane z płaczem i rozdrażnieniem (np. związane z kolką) u wcześniaków.

 

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103  zmniejsza częstość występowania zakażeń dróg oddechowych przez rinowirusy u wcześniaków.

23. Luoto R. I wsp. J Allergy Clin Immunology 20 73, Oct 75

 

 

Rodzaj badania: badanie randomizowane, kontrolowane placebo, analiza ITT.

 

Badani: 94 wcześniaków, urodzonych w 32-36 tygodniu ciąży i wadze urodzeniowej >1500 g.

 

Czas trwania: 2 miesiące, follow up 1 rok.

 

Interwencja:

 • LGG w dawce 1×109 jtk. na dobę przez 1 miesiąc życia, następnie LGG 2×109 jtk. na dobę przez 2 miesiąc życia,
 • mieszanina prebiotyków,
 • placebo

 

Główne punkty końcowe: częstość klinicznie zdefiniowanych wirusowych infekcji dróg oddechowych potwierdzonych wymazami z nosa, drugorzędowe punkty końcowe: nasilenie i czas trwania infekcji.

 

Wyniki: roczna obserwacja:

 • stwierdzono znacząco mniejszą częstość wirusowych infekcji dróg oddechowych u niemowląt otrzymujących prebiotyki (RR 0,24; 95% Cl, 0,12-0,49; P<0,001) lub probiotyki (RR 0,50; 95% CI, 0,28-0,90; P=0,022) w porównaniu z otrzymującymi placebo,
 • częstość incydentów wywołanych rinowirusami, która stanowiła 80% wszystkich infekcji dróg oddechowych była znacząco mniejsza w grupach otrzymujących prebiotyki (RR 0,31; 95% Cl, 0,14-0,66; P=0,003) i probiotyki (RR 0,49; 95% CI, 0,244 ,00; P=0,051) w porównaniu do placebo.

 

Wnioski: modyfikacja mikroflory jelitowej specyficznymi probiotykami może być nowoczesnym i tanim środkiem zmniejszającym ryzyko zakażeń rinowirusowych.

 

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 zapobiega kolonizacji przewodu pokarmowego przez Candida u wcześniaków.

24. Manzoni P. i wsp. CIinicaI Inf. Diseases 2006;42.

 

 

Rodzaj badania: badanie randomizowane, prospektywne, kontrolowane placebo ze ślepą próbą, analiza ITT.

 

Badani: 80 wcześniaków z bardzo niską masą urodzeniową

 

Interwencja:

 • Grupa A – LGG w dawce 6×10jtk. na dobę
 • Grupa B – mleko matki

 

Główne punkty końcowe: występowanie i nasilenie kolonizacji grzybiczej przewodu pokarmowego.

 

 

Wyniki:

 • częstość występowania kolonizacji grzybiczej przewodu pokarmowego (definiowanej jako co najmniej 1 dodatni wynik posiewu z co najmniej 1 lokalizacji) była znacząco niższa w grupie A niż w grupie B (23,1 % vs. 48,8%; RR 0,315 [95% Cl 0,120-O,826]; P=0,0l);
 • liczba izolatów grzybiczych uzyskanych od każdego noworodka (P=0,005) i od każdego skolonizowanego pacjenta (P=0,005) była mniejsza w grupie A niż grupie B;
 • LGG był bardziej skuteczny w podgrupie noworodków z masą urodzeniową od 1000 do 1500 g;
 • nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych związanych potencjalnie z probiotykami.

 

Wnioski: doustnie podawany LGG znacząco zmniejsza częstość występowania i nasilenie kolonizacji jelit przez gatunki Candida u wcześniaków z bardzo niską masą urodzeniową.

 

 

Bezpieczeństwo stosowania Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103  u wcześniaków. Rutynowe stosowanie Lactobacillus rhamnosus GG u wcześniaków z bardzo niską masą urodzeniową, badanie retrospektywne.

25. Manzoni P. i wsp. Early Hum Dev. 2011 Mar;87 Suppl 1535-8.

 

 

Rodzaj badania: badanie retrospektywne – przegląd historii chorób noworodków z bardzo niską masą urodzeniową leczonych w dwóch włoskich oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej.

 

Czas trwania: lata 2003-2008.

 

Interwencja: w obydwu oddziałach, w omawianym okresie, rutynowo stosowano LGG u noworodków urodzonych z bardzo niską masą urodzeniową. LGG podawano w dawce 3×109 jtk. na dobę, od 4. dnia życia do 4-6. tygodnia życia.

 

Wyniki: przeanalizowano kompletne dane 743 noworodków. Średnia masa urodzeniowa wynosiła 1056 g. W sumie podano 17108 dawek LGG. Nie stwierdzono żadnych przypadków sepsy związanej z LGG.

 

Wnioski: przeprowadzone badanie retrospektywne potwierdziło bezpieczeństwo mikrobiologiczne rutynowego stosowania Lactobacillus rhamnosus GG u wcześniaków z bardzo niską masą urodzeniową.

Pharmabest – tylko probiotyki i preparaty najwyższej jakości