Dzień dobry,W naszej firmie Pharmabest Sp. z o. o. nieustająco dążymy do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które nam przekazujesz. Zależy nam również, aby informacje dotyczące sposobu, w jaki je wykorzystujemy i przetwarzamy były dla Ciebie jasne i zrozumiałe.


Dlatego też wprowadzamy nową politykę prywatności, która spełnia oba te założenia, a jednocześnie realizuje wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


Nowa Polityka prywatności będzie obowiązywała w pełni od dnia 25 maja 2018 r. Możesz już teraz zapoznać się z jej treścią [tutaj], do czego serdecznie Cię zachęcamy.


RODO: Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r.Pozdrawiamy,
Zespół Pharmabest sp. z o.o.

LoGGic ® – ogólne zastosowania

Inteligentne białko którego właściwości kształtowała natura

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań związanych z antybiotykoterapią. Ocena działania LGG w łagodzeniu skutków ubocznych antybiotykoterapii u dzieci.

4. VanderhoofJ.A. i wsp. J Pediatr, 1999 Nov; i35(5):564-8.

 

 

Rodzaj badania: podwójnie zaślepione, randomizowane badanie z kontrolą placebo.

 

Badani: 202 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 10 lat.

 

Czas trwania: 10 dni.

 

Interwencja: LGG w dawce 1×1010 – 2×1010 jtk. na dobę, w zależności od masy ciała pacjenta lub placebo.

 

Główne punkty końcowe: częstość objawów żołądkowo-jelitowych, głównie: liczba stolców, zagęszczenie stolca; ocena co 3 dni.

 

Wyniki: 25 dzieci otrzymujących placebo i tylko 7 dzieci leczonych LGG miało biegunkę definiowaną jako co najmniej 2 płynne stolce na dobę. Lactobacillus GG znacząco zmniejszał częstość stolców i zwiększał ich gęstość podczas antybiotykoterapii do 10 dnia w porównaniu z grupą placebo.

 

Wnioski: Lactobacillus GG redukuje częstość biegunki związanej z antybiotykoterapią doustną u dzieci z typowymi zakażeniami dziecięcymi.

 

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań związanych z antybiotykoterapią. Ocena działania LGG w łagodzeniu skutków ubocznych antybiotykoterapii u dzieci.

5. Arvola T. i wsp. Pediatrics, 1999 Nov; 704(5): e64.

 

 

Rodzaj badania: badanie randomizowane, podwójnie ślepa próba, kontrola placebo.

 

Badani: 167 dzieci z ostrymi infekcjami dróg oddechowych poddawanych antybiotykoterapii w warunkach szpitalnych. Badanie ukończyło 119 dzieci w wieku od 2 do 12,8 lat.

 

Czas trwania: 2 tygodnie.

 

Interwencja: LGG w dawce 2×1010 jtk. 2x na dobę lub placebo.

 

Główne punkty końcowe: częstość biegunki w okresie 2 tygodni od rozpoczęcia antybiotykoterapii.

 

Wyniki: 80% wszystkich objawów żołądkowo-jelitowych wystąpiło w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia antybiotykoterapii. Częstość biegunki W grupie Lactobacillus GG wyniosła 5% a w grupie placebo 16%.

 

Wnioski: szczep Lactobacillus rhamnosus GG skutecznie zapobiega biegunce u dzieci w trakcie antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych.

 

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 skraca czas trwania biegunki infekcyjnej. Wytyczne ESPGHAN i ESPID dotyczące postępowania w ostrej biegunce u dzieci w Europie, oparte na wiarygodnych danych naukowych.

6. Guarino A. i wsp. J. Pediatr Gastroentero/ Nutr. 2008 May; 46(5):6 7 9-27.

 

 

W leczeniu ostrej biegunki postępowanie z wyboru stanowi nawadnianie doustne. U dzieci chorych na ostrą biegunkę można zastosować – jako postępowanie uzupełniające – probiotyki o dobrze udokumentowanym działaniu (np. Lactobacillus rhamnosus GG). Korzystny efekt stosowania probiotyków w leczeniu ostrej biegunki jest największy, gdy leczenie rozpoczyna się we wczesnym okresie. Probiotyki w porównaniu z placebo skracają czas trwania biegunki średnio o 17-30 godzin.

 

 

Działanie szczepu LGG należy do najlepiej udokumentowanych w badaniach klinicznych (rekomendacja oparta na dowodzie z l poziomu tj. przeglądzie systematycznym randomizowanych badań klinicznych).

 

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 skraca czas trwania biegunki infekcyjnej. Probiotyki w leczeniu ostrej biegunki u dzieci: randomizowane badanie kliniczne pięciu preparatów.

7. Canani R.B. i wsp. BMJ. 2007 Aug 18;335 (76 i5):340

 

 

Metodyka: badanie z randomizacją, pojedyncza ślepa próba, analiza ITT.

Badani: 571 dzieci przydzielonych losowo do jednej z 6 grup.

Interwencja: Lactobacillus rhamnosus GG (2x na dobę 6×109 jtk.) przez pięć dni, inne probiotyki (cztery grupy), DPN (grupa kontrolna).

Główne punkty końcowe: czas trwania biegunki, liczba stolców, zagęszczenie stolca.

Wyniki: w grupie otrzymującej LGG w porównaniu z grupą kontrolną stwierdzono: krótszy czas trwania biegunki (78,5 vs 115,5 różnica: 32 h, 95% Cl: 23-41).

Wnioski: Lactobacillus rhamnosus GG skraca czas trwania ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci.

 

 

Metaanaliza: Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 pomaga zapobiegać biegunce podróżnych.

8. McFarland LV. I wsp. Travel Med infect Dis, 2007, Mar;5(2):97- 7 05.

 

 

Założenia: biegunka podróżnych jest częstą dolegliwością występująca od 5% do 50% w zależności od celu podróży. Zastosowanie probiotyków jest kontrowersyjne. Celem badania było porównanie skuteczności probiotyków w zapobieganiu biegunce podróżnych w oparciu o opublikowane randomizowane kontrolowane badania kliniczne.

 

Metody: przeszukano bazy PubMed, Google Scholar, metaRegister, rejestr badań klinicznych NIH oraz centralny rejestr badań klinicznych Cochrane’a w przedziale czasowym od 1977 do 2005 r. Dodatkowo dokonano analizy listy referencji, autorów, przeglądów, komentarzy, chorób współistniejących, książek oraz abstraktów z konferencji. Kryteria włączenia obejmowały słowa: randomizacja, kontrolowane, zaślepienie, badanie skuteczności, u ludzi, pisma recenzowane. Kryteria wyłączenia: przedkliniczne, bezpieczeństwo, badanie fazy I u ochotników, przegląd, zdublowane raporty, badania nieokreślonych probiotyków, badania prebiotyków i niespójne wyniki końcowe.

 

Interwencja: LGG 2×109 jtk. na dobę na 2 dni przed rozpoczęciem podróży i w trakcie trwania podróży lub placebo.

 

Wielkość próby: 820 (Oksannen i wsp.), 400 (Hilton i wsp.).

 

Wyniki: 12 z 940 przeanalizowanych badań spełniło kryteria włączenia. Zbiorcze ryzyko względne wskazuje, że probiotyki znamiennie zapobiegają biegunce podróżnych (RR=O,85; 95% Cl 0,79;0.91, p<0,001).

 

Wnioski: niektóre probiotyki mają istotną skuteczność. Nie zgłoszono ciężkich działań niepożądanych w 12 badaniach klinicznych. Probiotyki mogą stanowić bezpieczną i skuteczną metodę zapobiegania biegunce podróżnych. LGG może pomóc zapobiegać biegunce podróżnych.

 

 

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 wspomaga odporność. Lactobacillus rhamnosus GG w zapobieganiu zakażeniom przewodu pokarmowego i układu oddechowego u dzieci uczęszczających do ośrodków opieki dziennej.

9. Hojsak I. i wsp. Clin Nutr. 2010Jun;29(3):3 72-6.

 

 

Metodyka: badanie z randomizacją, podwójnie ślepa próba, kontrolowane placebo, analiza ITT.

 

Badani: 281 dzieci uczęszczających do przedszkola lub żłobka.

 

Interwencja: Lactobacillus rhamnosus GG w dawce 1×109 jtk. na dobę lub placebo przez okres trzech miesięcy w okresie jesienno-zimowym.

 

Główne punkty końcowe: biegunka infekcyjna, infekcyjne zapalenie dróg oddechowych.

 

Wyniki: podawanie LGG w porównaniu z placebo:

  • zmniejsza ryzyko zachorowania na infekcyjne zapalenie górnych dróg oddechowych o 34% (RR 0,66 95% CI: 0,52-0,82, NNT 5 95% Cl: 4-1 O),
  • zmniejsza ryzyko zachorowania na infekcje dróg oddechowych trwających dłużej niż trzy dni o 43% (RR 0,57 95% Cl: 0,4l -0,78, NNT 5 95% Cl: 4-l l).

 

Wnioski: Lactobacillus rhamnosus GG podawany zdrowym dzieciom, uczęszczającym do żłobka lub przedszkola przez okres trzech miesięcy w okresie jesienno-zimowym zmniejsza ryzyko zachorowania na infekcyjne zapalenie górnych dróg oddechowych.

Pharmabest – tylko probiotyki i preparaty najwyższej jakości