Czy jesteś pracownikiem służby zdrowia?

Próbujesz odwiedzić witrynę, która zawiera treści przeznaczone wyłącznie
dla pracowników służby zdrowia i specjalistów branż pokrewnych.

Aby uzyskać dostęp prosimy o potwierdzenie:


Flora bakteryjna

Flora bakteryjna przewodu pokarmowego czyli mikrobiota

Mikrobiota

W przewodzie pokarmowym człowieka znajduje się bardzo duża ilość różnorodnych mikroorganizmów. Dominują pośród nich bakterie,  tworząc mikrobiotę jelit. Jest to złożony system, ważny w funkcjonowaniu organizmu człowieka. Mikrobiota decyduje o zdrowym  działaniu wielu narządów i układów: pokarmowego, immunologicznego, nerwowego oraz wpływa na metabolizm ogólnoustrojowy.  Skuteczną bronią w ochronie i odbudowie mikrobioty są probiotyki.

Wpływ mikrobioty na działanie układu pokarmowego

Mikrobiota wspiera pracę przewodu pokarmowego: reguluje perystaltykę jelit, wpływa na trawienie i przyswajanie składników  odżywczych, bierze udział w wytwarzaniu witamin z grupy B i K.  Mikrobiota wpływa na metabolizm kwasów żółciowych oraz prawidłowość procesów fermentacyjnych zachodzących w jelicie grubym, wspiera procesy detoksykacji.

Wpływ mikrobioty na układ immunologiczny

Nasze jelita to główny organ układu immunologicznego. Znacząca część funkcji tego układu i około 70% komórek odpornościowych znajduje się w przewodzie pokarmowym. Niezaburzona komunikacja między nimi a mikrobiotą zapewnia równowagę i siłę odpowiedzi immunologicznej. O skuteczności zabezpieczającej  organizm przed przenikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych decyduje szczelność bariery jelitowej. Tworzy ją różnorodna i liczebna mikrobiota, zintegrowana z warstwą śluzu chroniącego  warstwę enterocytów połączonych wiązaniami międzykomórkowymi zapewniającymi ciągłość tej złożonej struktury. Niezaburzona  bariera jelit jest warunkiem odporności organizmu na infekcje i ochrony przed rozwojem chorób o podłożu nieinfekcyjnym.

Wpływ mikrobioty na układ nerwowy

Jelita to także główny organ układu nerwowego. Komórki nabłonka jelit otacza ogromna liczba ponad 100 mln neuronów. To tutaj mikrobiota jelitowa wywiera wpływ na sygnalizację w tzw. osi jelita − mózg. Badania potwierdzają: aż 95% serotoniny pochodzi  z jelita, a prawidłowa ilość tego neuroprzekaźnika ma ogromne  znaczenie dla naszego dobrostanu psychicznego. Warto nadmienić, że zwiększa się liczba opracowań naukowych potwierdzających rolę prawidłowego funkcjonowania jelit i bariery jelitowej w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD).

Wpływ mikrobioty na metabolizm

Mikrobiota jelitowa, bardziej zróżnicowana u dzieci niż u osób starszych, osiąga w wieku dojrzałym liczebność około 1000 gatunków  dobroczynnych bakterii i ponad 1x1011 komórek bakterii. Tworzy aktywny kompleks metaboliczny enzymów zdolnych do trawienia  np. błonników roślinnych, odpowiada za syntezę krótkołańcuchowych  kwasów tłuszczowych czy wchłanianie wapnia. Mikrobiota to warunek prawidłowego metabolizmu kwasów żółciowych, bilirubiny i cholesterolu.

Z badań ostatnich lat wynika, że skład i funkcjonowanie mikrobioty jelit zależy od wielu czynników np.: od rodzaju porodu, odżywiania, wieku, stopnia ekspozycji na szkodliwe czynniki  otaczającego nas środowiska, stylu pracy i życia czy nadmiernej  higienizacji środowiska. 

Co to jest dysbioza?

W krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się wzrost zachorowalności będącej następstwem zaburzeń ilości i różnorodności mikrobioty zwanych dysbiozą. Długotrwale utrzymująca się dysbioza może prowadzić do rozwoju przewlekłych chorób o podłożu nieinfekcyjnym np.: alergii, nieswoistych chorób zapalnych jelit, zespołu jelita nadwrażliwego, chorób autoimmunizacyjnych.

Od czego zależy skład i funkcjonowanie mikrobioty?

W oparciu o zaawansowane techniki laboratoryjne możemy oceniać  funkcjonowanie bariery i biocenozy jelit. W razie potrzeby możemy też zapobiegać zaburzeniom mikrobioty, odtwarzając różnorodność  i liczebność pożytecznych bakterii.

Co to są probiotyki?

Silną i skuteczną bronią w tym postepowaniu są probiotyki. Probiotyki to według  Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO),  żywe mikroorganizmy, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystne efekty zdrowotne. Do najczęściej stosowanych należą bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Probiotyki chronią nas przed drobnoustrojami chorobotwórczymi, wytwarzając liczne substancje przeciwdrobnoustrojowe m.in.:  kwas octowy i mlekowy, amoniak, nadtlenek wodoru czy bakteriocyny. Probiotyki wypierają ze środowiska drobnoustroje  chorobotwórcze — skutecznie współzawodniczą z nimi o receptory  adhezyjne nabłonka jelitowego i substancje odżywcze. Probiotyki  zasiedlają jelita i wspomagają kształtowanie „zdrowego” mikrobiomu jako ważnego elementu stabilnej bariery jelitowej.

Czy możemy zadbać o prawidłowy stan mikrobioty?

Probiotyki suplementowane zgodnie z udokumentowaną klinicznie  skutecznością działania zawartych w nich szczepów, produkowane z zachowaniem wysokich standardów wytwarzania, stanowią dobre  i skuteczne postępowanie dietetyczne wspierające organizm człowieka w walce z chorobami XXI wieku.